НОВИНИ

ОТКРИВАНЕ НА ЛОВА НА ДИВА СВИНЯ – 2018

Дългоочакваният групов лов на дива свиня се открива на 29 септември.

Тази година във връзка с усложнената епизоотична обстановка и констатираното огнище на африканска чума по свинете в с. Тутраканци се въвеждат ограничения в районите до границата с Румъния. За останалата част от България няма ограничения.

Груповото ловуване се извършва само през деня – един час преди изгрева и един час след залеза на слънцето. За да се избегнат инциденти и нещастни случаи, провеждането на инструктаж на ловците е задължително. Ръководителят на лова проверява наличието на заверен ловен билет и членска карта, разрешително за носене на ловно оръжие на всеки член от дружинката и попълва съответното разрешително за лов. На санкция подлежат ловци, които не са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят при групов лов на дива свиня и на дребен дивеч. Забранена е употребата на алкохол и упойващи вещества преди и по време на лов.

Задължително е да се внимава по какво се стреля и е по-добре да се пропусне отстрел на животното, ако ловецът не е сигурен. Най-важни са човешкият живот и животът на кучетата.

Ловното оръжие е лично и не се предоставя на никой, дори на правоспособни ловци. При използване на гладкостенно /гладкоцевно/ оръжие по време на групов лов на дива свиня се забранява използването на сачми с диаметър над 6 мм. Разрешена е употребата само на боеприпаси тип “куршум”.

Много е важно също да се проявяват дисциплина и отговорност.

Ловците трябва и да упражняват контрол помежду си за правилното изпълнение на законовите разпоредби и опазването на дивеча по време на лова.

Екипът на Elen.bg пожелава наслука на всички ловджии!